Akvaarion Oscari
Taudit
Tutkiminen
 Johdanto
 Elävinä
 Pintapuolinen
 Tutkiminen
 Välineet
 Ruumiinavaus
 Bakteerinäyte
 Identifiointi

Haulla voi hakea sivustossani sanaa tai sanoja;
+kala = Sanan täytyy esiintyä tuloksissa.
-kasvi = Sana ei saa esiintyä tuloksissa.
Villit merkit:
? mikä kirjain tahansa; * kirjainryhmä
Hae sivustosta Netistä
FreeFind
Sairauksien tutkiminen elävistä kaloista
 
  Tutkiminen elävinä
Tietämys yleisimmistäkin kalataudeista, niiden tunnistamisesta ja oikeasta hoidosta on lähes olematonta. Kaloja ostettaessa tulisi muistaa ohjeet, jotta sairaita kaloja ei tulisi ostettua. Kalojen sairastumisen syistä lisää.

alkuunSairaiden kalojen tutkiminen elävinä

Varsin monet kalan käyttäytymisenä ja sen muutoksina näkyvät taudit voidaan tunnistaa suhteellisen yksinkertaisin välinein. Sama koskee monia kalan ulkonäössä tai muodossa ilmeneviä oireita.

Hankalia ovat lähinnä: virukset (poikkeus Lymphocystis), bakteerit, leväsienet, sekä monet sisälmysloiset. Näiden tunnistamiseen tarvitaan jo ainakin jonkinlaista mikroskooppia. Tavallisen akvaarioharrastajan varusteisiin pitää kalojen sairastumistapausten varalle kuulua:

  • Akvaariokalojen tauteja käsittelevä kirja
  • tutkimusvälineet
  • hoitoaineet
Akvaarioliikkeissä on tunnettujen valmistajien hoitoaineita erilaisia bakteereita ja loisia vastaan. Ne ovat testattuja ja turvallisia oikein säilytettyinä ja käytettyinä. Valitettavasti vain monien niiden teho loisiin ja bakteereihin on heikentynyt holtittoman väärinkäytön seurauksena. Lääkkeet eivät ole suinkaan huonontuneet, vaan loisten ja bakteerien vastustuskyky on kasvanut.

Pelkän kalojen tauteja käsittelevän kirjan olemassaolo ei kuitenkaan riitä, vaan se olisi myös luettava. Tätä ei yleensä kuitenkaan edes akvaarioliikkeissä ole tehty

Kalatautikirjallisuutta ei siis hankita silloin, kun kala sairastuu, vaan silloin kun akvaarioharrastus aloitetaan. Hoitoaineet säilytetään asianmukaisesti (ohjeet pakkauksissa) ja uusitaan niiden vanhentuessa. Sairas kala eristetään (varsinkin jos sitä jahdataan). Karanteeni- tai sairaala-akvaariossa kalan tarkkailu on helpompaa kuin varsinaisessa akvaariossa.


alkuunAlkuun
Postia minulle: jarvij@dlc.fi

Päivitetty: 19.11.2001