Sivuston teko on kesken

Pääsivu - Sivukartta - Akvaario - biotooppiakvaario

Mikä ja millainen on biotooppiakvaario?.

Biotooppiakvaario

Nykysuomen sanakirjan mukaan biotooppi on eliölajin tai eliöyhteisön yhtenäinen, ympäristöstä erottuva elinalue (Nykysuomen sivistyssanakirja).

Kilpailu

Lajit ja yksilöt kilpailevat samasta elintilasta, kuten ravinnosta ja reviireistä jne.

Akvaarioon syntyy helposti syrjäyttävää kilpailua, joka on luonnossa harvinaista, mutta akvaariossa yleistä, ellei sen välttämiseen ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Ravinnosta kalat kilpailevat, jos sitä annetaan liian niukasti. Vilkkaimmat saattavat ahmia liikaa, jolloin hitaimmille ei riitä tarpeeksi. Pitäisikin välttää tällaisia kalayhdistelmiä. Luonnossa kaloilla voi olla erilainen ruokavalio, jolloin vastaavaa kilpailua ei pääse syntymään. Akvaariossa annetaan kaikille samoja ruokia ja yleensä yhtä laatua kerrallaan.

Kaksi lajia voi elää samassa ympäristössä vain jos niiden ekologiset lokerot eroavat riittävän paljon toisistaan. Akvaariossa tämä voisi tarkoittaa pinta- pohja ja keskiveden kaloja.

Ekolokero voi kuitenkin muuttua, jolloin lajit tulevat toimeen samallakin alueella. Tähän kalat akvaariossa tavallaan pakotetaan, kun ruoka ei ole kullekin lajille luonnonmukaista.

Kilpailu voi vaikuttaa tilajakaumaan ja tilajakauma kilpailuun.