Sivuston teko on kesken

Pääsivu - Sivukartta - Akvaario - Suodatin

"Hamburger Mattenfilter" Mattosuodatin

Tekijän oikeudet ja alkuperäissivu: http://www.deters-ing.de/Filtertechnik/Filter.htm "Filtertechnik / Filterbiologie"
Tekijän kirjallisella luvalla olen sen alle kääntänyt:
Suodatintekniikka/suodatinbiologia

Kaloille sopivan vedenlaadun säilyttäminen ja sen varmistaminen on akvaarion pidon keskeisiä asioita. Useimpiin akvaarioihin on siinä tarkoituksessa asennettu suodatin, jonka tulee puhdistaa vettä. Sen lisäksi suodatin tekee useita muitakin tärkeitä tehtäviä, jos se on oikein suunniteltu.

Oikean suodattimen valinnalle on ratkaisevan tärkeää ymmärtää mitä siinä tapahtuu. Mutta juuri tässä kohdassa akvaarioharrastajalle selvitetään asiaa riittämättömästi, ja siitä seuraa useita ongelmia, joiden kanssa varsinkin vasta-alkaja joutuu ponnistelemaan.

Käsite "suodatin" on oikeastaan täysin sopimaton. Suodatinta sellaisenaan ei akvaariossa oikeastaan ole lainkaan. Se mikä akvaariossa suodattaa, ovat bakteerit. Kaikki eri bakteerit yhdessä huolehtivat siitä että jätteet hajotetaan useiden eri välivaiheiden kautta. Puhutaan hajotusketjusta. Tällöin haitalliset aineet eivät häviä kokonaan, vaan hajotusketju tuottaa nitraattia NO3. Se on poistettava muiden hajotustuotteiden mukana osittaisissa vedenvaihdoissa.

Suodattimen täytyy tukea ja optimoida bakteeritoimintaa. Tämä tarkoittaa että sen täytyy luoda hyvät edellytyksen bakteereille. Suodatin ei siis ole mitään muuta kuin koti ja työpaikka mahdollisimman monille bakteereille.

Koska eri suuret akvaariot ja erilaiset akvaariotyypit (kasveja, ei kasveja, vähän kaloja, paljon kaloja...) tarvitsevat eri suuria bakteerimääriä, seuraa siitä tarve eri suuriin suodattimiin. Mutta suodattimen periaate säilyy silti aina samana.

Edellä mainituissa hajotustoiminnoissa on kyse aerobisista toiminnoista. Siis biokemiallisista reaktioista, jotka tapahtuvat hapen läsnäollessa. Usein puhutaan käsitteestä "hapettuminen". Tämä käsite sinänsä on tässä hieman väärässä paikassa, koska se varsinaisesti koskee vain metalleja. Bakteerit ottavat, kuten mekin happea, energian kantajaksi, ja työstävät orgaanista ainesta, saadakseen niistä materiaa. On luonnollisesti myös bakteereita, jotka kykenevät hajottamaan aitoja metalleja. Niiden kanssa ei akvaariolla ole tekemistä. Käsite "hapettava suodatin" on siksi virheellinen. Aerobisissa suodattimissa tosin osa hivenaineista hapettumalla sitoutuu ja poistuu siksi ensinnä kasvien käytöstä. Tosin ne voivat vähenemisen seurauksena palautua takaisin liukoiseen muotoon. Suodatinliete on siksi hyvin tärkeä kasviravinnelähde.