Sivukartta
Etusivu


Haulla voi hakea sivustossani sanaa tai sanoja;
+kala = Sanan täytyy esiintyä tuloksissa.
-kasvi = Sana ei saa esiintyä tuloksissa.
? mikä kirjain tahansa; * kirjainryhmä
Hakuohjesivulle
Hae sivustosta Netistä
FreeFind
Etusivu ? Akvaario ? Mattosuodatin ? Laskut
Mattosuodatinarvojen laskeminen
 
  Mattosuodattimen tarpeellisen koon laskeminen
Virtausnopeuden laskeminen matossa
Tietyn kokoisen maton vaatima pumppausteho
Virtausnopeuden laskeminen matossa

Olen Dipl.-Ing. Olaf Detersin luvalla kääntänyt hänen sivunsa http://www.deters-ing.de/Berechnungen/Berechnungen.htm.

Myös akvaristiikassa on suuri joukko asioita, jotka voitaisiin suunnitella paremmin matemaattisilla ennakkolaskelmilla. Luonnollisesti täytyy tulosten tulkinnassa ottaa huomioon odotusten mukainen tarkkuus. Tämä on luonnollisesti riippuvainen annettujen tietojen tarkkuudesta ja erilaisten reunaehtojen vaikutuksesta. Odotettava tarkkuus on ilmaistu mukana. Lukuja allaoleviin laskuihin annettaessa pitää muistaa käyttää desimaalipilkkuna pistettä.

alkuun Mattosuodattimen tarpeellisen koon laskeminen

Toivotun virtausnopeuden, Akvaarion koon ja vedenkiertojen tunnissa perusteella voidaan laskea tarvittavan maton pinta-ala. Maton kokemusperäinen koko saadaan yhtälöstä Maton pinta-ala = akvaarion koko * n * 1000 / (V * 60)

Mutta todellisuudessa virtausnopeus tulee olemaan moninkertainen maton rakenteen ja sen likaantumisasteen mukaan. Käytännössä sillä ei ole vaikutusta. Virtausnopeus 5 - 10 cm minuutissa on ihan hyvä.

Q n V maton pinta-ala
Akvaarion koko Q litroissa
Montako kertaa tunnissa pumppu kierrättää akvaarion vettä n
Virtausnopeus V senttimetreinä minuutissa

Kirjoita ensimmäiseen ruutuun (Q) akvaariosi koko litroina (esim. 250) ja seuraavaan ruutuun (n) montako kertaa pumppusi kierrättää akvaarion vettä [esim. jos pumppusi pumppaa 750 litraa tunnissa, se kierrättää vettä 750/250 (pumpun teho jaettuna akvaarion koolla)]. Kolmanteen ruutuun (V) voit kirjoittaa siinä valmiina olevan luvun tilalle haluamasi virtausnopeuden (jonkin toivotun virtausnopeusarvon cm/min 4 ja 10 välistä). Muista käyttää desimaalipilkkuna pistettä (.)

Painamalla yhtäkuin merkkiä (=) lukujen annon jälkeen, ohjelma laskee maton sopivan pinta-alan cm2.

Voit korjata antamiasi lukuja ja laskea uudelleen, kunnes saat sopivan tuloksen pumppusi tehon, virtausnopeuden, akvaarion koon sekä maton koon suhteen.

Kun olet saanut selville maton koon neliösenttimetreinä (cm2), saat maton leveyden, kun jaat tuon saamasi pinta-alan akvaariosi korkeudella. Esimerkiksi 1444 cm2 jaettuna akvaarion korkeudella esim. 50 cm, antaa maton leveydeksi 28,88 cm (eli nyt siis 29 cm leveä ja 50 cm korkea matto).

alkuun Tietyn kokoisen maton vaatima pumppausteho

Jos maton koko A on jo suunniteltu tietyn kokoiseksi, voidaan laskea tarvittava pumppausteho Q. Yhtälö on seuraava:
arvioitu Q (litraa tunnissa)= v (cm/minuutissa) * A (cm2) * 60 / 1000

Jotta virtausnopeus v olisi optimaalisella alueella 5 - 10 cm minuutissa, saadaan pumppausteholle seuraavat rajat:

A (cm2) = Qmin (ltr/h) Qmax (ltr/h)

Kirjoita ruutuun (A) edellisessä laskussa saamasi maton koko neliösentteinä, ja paina yhtäläisyysmerkkiä (=). Ohjelma laskee pienimmän ja suurimman mattosi kokoa vastaavan pumpun. Eli montako litraa tuo pumppu saisi pumpata vettä tunnissa..

Samalla pitää huomioida kokonais-vedenkiertojen määrä tunnissa. Yleensä tämä on 1 - 2 akvaarion vesimäärää tunissa.

alkuun Virtausnopeuden laskeminen matossa

Antamalla pumppausteho (litraa tunnissa) ja suodatuspinta-ala (cm2), voidaan siitä laskea virtausnopeus.

A = ( Q / 60 * 1000) / (A)

Q (ltr/h) A (cm2) = v (cm/min)

Anna ensimmäiseen ruutuun (Q) Pumppusi teho (litroina tunnissa) ja toiseen ruutuun (A) maton koko neliösentteinä (edellisten laskujen tuloksista) ja paina yhtäläisyysmerkiä (=), jolloin saat laskennallisen virtausnopeuden maton läpi senttimetreinä minuutissa.

alkuun Tarpeellinen pumppausteho

Ratkaisevaa pumpun pumppaamalle vesimäärälle, on miten usein akvaarion vesimäärä pitää kierrättää pumpun läpi. Tavallisimmin asetetaan kiertomääräksi kaksi. Runsaasti kansoitetuissa akvaarioissa se voi osoittautua liian pieneksi arvoksi. Runsaskasvisessa akvaariossa käy paljon pienempikin arvo.

Nostettaessa pumpun tehoa, on pidettävä mielessä että siinä on mieltä vain niin kauan kuin hyväksytty virtausnopeus 10 cm/min ei ylity. Tämä täytyy aina kontrolloida asiaankuuluvilla laskutoimituksilla (katso ylempänä).

tilavuus (ltr) n = Q (ltr)

Anna ensimmäiseen ruutuun akvaariosi (tilavuus litroina). Sen saat selville, kun ensin mittaat akvaariosi pituuden, leveyden ja korkeuden desimetreinä (yksi desimetri on kymmenen senttiä) esimerkiksi pituus 20 dm leveys 5 dm ja korkeus 5 dm. Saat tässä esimerkkitapauksessa (20*5*5) akvaariosi kooksi ulkomittojen mukaan 500 litraa. Seuraavaan ruutuun (n) kirjoitat montako kertaa tunnissa pumppu pumppaa akvaariosi koko vesimäärän. Esimerkiksi 1000 litraa tunnissa pumppaava pumppu pumppaa 500 litran avaarioveden kaksi kertaa tunnissa maton läpi, joten tällöin toiseen ruutuun tulee luku 2, jonka vit siis vaihtaa tarvitaessa ruuremmaksikin, mutta ei mielellään pienemmäksi, jotta suodatusteho pysyy riittävänä.


alkuun