Sivuston teko on kesken

Pääsivu - Sivukartta - Akvaario - Typenkierto

M.

Typenkierto akvaariossa

Ammoniakki/ammonium Nitriitti
Nitraatti

Ruoanjätteistä, kalojen ulosteista ja lahoavista kasvinosista syntyy suuri määrä "jätettä" akvaarioon. Pieneliöstö muuttaa nämä jätteet monimutkaisella hajotusprosessilla yksinkertaisemmiksi. Hapellisissa olosuhteissa lopputuotteina ovat erilaiset kasviravinteet. Kasvit eivät kuitenkaan kykene käyttämään kaikkia ravinteita hyväkseen, vaan osa jää kuormittamaan vettä. Tämä johtuu mm. minimitekijöistä; jotain puuttuu mikä rajoittaa kasvien kasvua, kun taas osaa on ylenmäärin. Pääosan hajottamisesta hoitavat pääosin pohjassa ja suodattimessa elävät aerobiset ja fakultatiivisesti anaerobiset bakteerit.

Valkuaisaineiden hajoamisen (proteolyysin) tuloksena on ensin yksinkertaisempia valkuaisainemolekyylejä ja edelleen erilaisia aminohappoja; näiden sekä virtsa-aineen hajoamisesta muodostuu ammoniumtyppi-yhdisteitä. Nitriitti-bakteerit muuttavat ammoniumin nitriiteiksi. Nitraatti-bakteerit muuttavat nitriitit edelleen nitraateiksi.

Reaktioiden edellytyksenä on että vedessä ja pohjassa on riittävästi happea.

Ammonium esiintyy suhteellisen haitattomana happamessa vedessä, mutta pH 7 yläpuolella ammonium muuttuu kaloille hyvin myrkylliseksi ammoniakiksi. Huomattakoon ettei pH 6 alapuolella voi vedessä koskaan olla vapaata ammoniakkia. Näin olen pH:n alentaminen riittää poistamaan ammoniakin vedestä eli se muuttuu ammoniumiksi.

Uudessa akvaariossa, jonka bakteerikanta ei vielä ole lopullinen muodostuu varsinkin yliruokinnan seurauksen ammoniumpiikki. Bakteeritoiminnan tehostuessa ammoniumin pitoisuudet alenevat ja seuraa nitriittipiikki. Vasta muutaman viikon kuluessa akvaario kypsyy lopullisesti. Nitriittipitoisuus lähenee nollaa, mutta nitraattien määrä kasvaa.

Kasvit pystyvät käyttämään kaikkia edellämainittyja yhdisteitä typenlähteenään, mutta eivät riittävässä määrin, joten suodattimista ja runsaastakin kasvillisuudesta huolimatta akvaarion vettä on vaihdettava. Sopiva vaihtoväli vaihtelee. Siihen vaikuttaa akvaarion koko ja kalojen sekä kasvien määrä ja suodattimen tehokkuus.

Vaikka nitraattipitoisuuskin pysyisi alhaisena, ei se poista vedenvaihtotarvetta, koska aineenvaihtotoimintojen tuloksena syntyy monenlaisia muitakin haitallisia yhdisteitä, joilla on mm. kalojen kasvua ja hyvinvointia haittaavia vaikutuksia. Niiden määrää voidaan vähentää vain säännöllisin vedenvaihdoin

alkuun

Ammoniakki ja ammonium

Ammoniakki ja ammonium syntyvät bakteerien hajotustoiminnan seurauksena aminohapoista ja virtsa-aineesta.

Jossain näkee mainintoja että ammoniumista syntyisi ammoniakkia tai päinvastoin bakteeritoiminnan seurauksena; näin ei asia suinkaan ole, vaan kyseessä on pelkkä fysikaalis-kemiallinen ilmiö. Happamessa vedessä on vain ammoniumyhdisteitä eikä lainkaan ammoniakkia. Emäksisessä vedessä ammoniumista muodostuu kaloille hyvin myrkyllistä ammoniakkia. pH:ta alentamalla muodostuu suhteellisen vaaratonta ammoniumia, mikä on tärkeä kasviravinne.

Ammoniakki/ammonium on siis haitallista vain emäksisissä akvaarioissa. Toisaalta kovin happamissa oloissa nitrifikaatio eli ammoniumin hajoaminen nitriitiksi hidastuu tai estyy, bakteeritoiminnan kärsiessä. Parasta varsinkin runsaskalaisessa ja vähäkasvisessa akvaariossa on pitää pH mahdollisimman lähellä arvoa 6,5-7,0 eli hieman happamella puolella.

Malawi- ja Tanganjika-akvaarioissa tämä ei ole mahdollista, joten tehokkaalla suodatuksella ja säännöllisillä vedenvaihdoilla sekä aluksi varovaisella ruokinnalla (ainakin kypsymisen aikana) voidaan ammonium/ammoniakki-piikki pitää kurissa.

Ammoniakki/ammoniumin riippuvuus pH:sta:

pH-arvoammoniakkia %ammoniumia %
60100
7199
8496
92575
107822
11964

alkuun

Nitriitti

Nitriittiä akvaariossa ei saisi lainkaan olla. Uudessa, kypsymättömässä akvaariossa esiintyy kuitenkin jonkin aikaa nitriittipiikki ennenkuin nitrifikaatio kunnolla alkaa. Mikäli sitä myöhemmin esiintyy, osoittaa se akvaariossa olevan häiriötä normaalissa bakteeritoiminnassa.
Nitriitin esiintyminen vedessä onkin selvä varoitusmerkki.

Nitriitin syntymistä voidaan ehkäistä ja akvaarion kypsymistä nopeuttaa lisäämällä akvaarioon typpibakteereita sisältävää vettä. Sitä voidaan valmistaa hyvin yksinkertaisesti lisäämällä ämpäriin haaleaan vesijohtoveteen pari kourallista puutarhamultaa ja sekoittamalla. Veden annetaan seistä ja pinnalle kertyneet roskat haavitaan pois. Kirkas vesi kaadetaan sisustettavan akvaarion kosteaan pohjasoraan tai hiekkaan. Akvaariota ruokitaan hieman jollain typpiyhdisteellä (salmiakki, ammoniakki, ammoniumkloridi jne.) ja kalanruoalla, jolloin kehittyvät typpibakteerit saavat ravintoa.

alkuun

Nitraatti

Nitraatti on tärkeä kasviravinne. Se on typenkierron lopputuote ja siten haitallista vasta suhteellisen korkeina pitoisuuksina eli jossain 30-200 mg/l. Tämä on selvästi vastoin yleistä käsitystä, joka ilmeisesti perustuu siihen että suolistossa siitä muodostuu myrkyllistä nitriittiä. Nitraatin tärkeämpi merkitys on toimia indikaattorina. Korkea nitraattipitoisuus kertoo veteen kertyneen myös haitallisia yhdisteitä siinä määrin että osittainen vedenvaihto on paikallaan.

Keinoja nitraattipitoisuuden pitämiseksi alhaalla:

varovainen ruokinta eli vain sen verran kuin kalat parissa minuutissa syövät
hyvinvoiva, runsas kasvillisuus
säännölliset vedenvaihdot

Laistaminen säännöllisissä vedenvaihdoissa ja veden hoidossa aiheuttaa kaloille helposti kovin monenlaisia vaivoja, joita ei yleensä kuitenkaan tunnisteta huonosta hoidosta johtuviksi. Eräs tällainen on kalojen rihmamainen uloste, jota lähes poikkeuksetta epäillään hiusmatojen aiheuttamaksi, ja hoidetaan sitten sen mukaisesti väärin.