Sivuston teko on kesken

Pääsivu - Sivukartta - Etiikka

Akvaarioharrastuksen eettiset kysymykset

Erikoisuuksien tavoittelu
Muunnosten luokittelu
Käytettyjä keinoja
Mikä on akvaarioharrastelijan vastuu
Mikä on akvaarioliikkeen vastuu
Listaa akvaarioon sopimattomista kaloista
Maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelupäätös

alkuun

Erikoisuuksien tavoittelu

Akvaarioharrastus on leviämässä maailmanlaajuisesti. Uusia värikkäitä kalamuotoja ja -muunnoksia kehitetään jatkuvasti. Niitä arvostetaan, ja niistä ollaan valmiita maksamaan jopa pieniä omaisuuksia. Uusia ominaisuuksia standardoidaan ja luokitellaan. Eläimen muotojen ja värien on oltava puhtaita ja loisteliaita, jotta ne pääsisivät korkeimpaan luokkaan.

Ulkomailla koristekalojen viljelyssä tavoitellaan jatkuvasti uusia erikoisia ominaisuuksia kuten: kyttyräselkäisyys, erilaiset kasvaimet, teleskooppi- ja kuplasilmät. Pää voi olla kokonaan kasvaimen peitossa, ja jopa niin että kidusten toiminta vaikeutuu. Silmät saattavat pullottaa päässä ja suuntautua outoihin asentoihin. Mitä kala niillä näkee, on arvoitus. Eräiden muotojen ruumiinontelo ja sisäelimet ovat epämuodostuneet, mitä pahemmin, sitä arvokkaampi yksilö on. Selkäranka on mutkalla ja eläin on typistynyt pallomaiseksi. Sisäelinten toiminta on vaikeutunut. Kalat kärsivät jatkuvista hengitys-, ruoansulatus- ja muista ongelmista. Näitä kaloja pidetään jalostettuina, vaikka ne oikeammin ovat ns. "jalostettuja" tai peukaloituja. Omituisina muodin tai ihmisten vääristyneen kauneustajun seurauksena tällaiset eläinmonsterit ovat säilyneet ja niistä kehitetään yhä uusia muunnoksia.

alkuun

Muunnosten luokittelu

Näiden peukaloitujen kalojen perinnölliset taudit on luokiteltu, ja parhaiksi arvostetuilla yksilöillä jopa liikkuminen on erittäin vaivalloista. Joidenkin muotojen evien tulee olla luonnottoman suuret ja tietyllä tavalla epämuodostuneet. Ne voidaan liian pitkinä katkaista tarvittaessa, ettei arvokas siitoseläin kuolisi vaivoihinsa jo nuorena, tai jotta eläviä poikasia synnyttävä kala voisi paritella.

Monen kalan selkäranka on taipunut liian raskaiden, luonnottoman suurien evien painosta. Kalan uupuneena levätessä pyrstö painuu alaspäin ja evä roikkuu. Tällaiset kalat eivät ole pitkäikäisiä, vaan ne menehtyvät vaivoihinsa ja tauteihinsa.

Eläinsuojelulaki: 24 § Eläinjalostus

Sellaista luonnollista tai keinollista lisäämistä tai sellaista jalostusmenetelmää, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa eläimelle kärsimystä tai vahingoittaa sitä, ei saa käyttää.

alkuun

Käytettyjä keinoja

Värien lisäämiseksi ja voimistamiseksi kaloihin ruiskutetaan tai niille syötetään sukupuolihormoneja. Ellei muu auta, niin väri ruiskutetaan neulalla kalaan. Voidaan jopa ensin kehittää albiino-muoto, joka sitten värjätään ruiskeella. Myös perimää muutellaan sekä tarkoituksellisesti että sattumanvaraisesti. Se, että kala kärsii ja saa helposti erilaisia tarttuvia tauteja ei edes käy "jalostajan" mielessä.

Suomessa tällainen koristekalojen viljely ei onneksi vielä ole paisunut kovin laajaksi, mutta monet harrastukseensa "vakavasti" suhtautuvat ovat meilläkin jo "taidonnäytteenä" tuottaneet joistakin lajeista omia muunnoksiaan. Kalojen kauneuskilpailutoimintaa on maassamme myös jo aloiteltu. Mahdollisesti tätäkin toimintaa tullaan maassamme edelleen kehittämään. Kaikki tämä on luonnollisesti sinänsä ja tietyissä rajoissa sallittavaa, mutta tulee muistaa myös eläinsuojelu ja harrastuksen moraaliset ja eettiset kysymykset.


Panssaripäämonni

alkuun

Lait, asetukset ja niiden perusteella annetut määräykset

Suomessa on eläinten oikeuksien suojelemiseksi säädetty eläinsuojelulaki ja asetus. Eläinsuojelulaki N:0 247 astui voimaan 1.7.1996.

Lain 1. luvun 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

2 §:n mukaan lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän luvun 8 §:n mukaan eläinjalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat sekä eläinten terveys.

Sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty.

Saman luvun 14 §:n mukaan luovutettaessa sairas tai vahingoittunut eläin on sairaudesta tai vahingoittumisesta ilmoitettava eläimen vastaanottajalle.

Tätä lainkohtaa rikotaan akvaarioliikkeissä säännönmukaisesti. Toisaalta sitä ei mitenkään edes valvota. Niin kauan kuin kalojen terveys on akvaarioharrastajille ja lemmikkikalojen ystäville "yks´ hailee", on turhaa odottaa parempaa.

3 luvun 34 §:n mukaan lääninhallitus ohjaa ja yleisesti valvoo tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista läänin alueella.

Toisaalta on kyllä valittaen todettava, että kalojen hyvinvointi ja harrastuksen tason nostaminen kiinnostaa vain hyvin pientä joukkoa keskuudessamme. Muutoinhan tilanne olisi kokonaan toinen.