Sivuston teko on kesken

Akvaarion kalaton kypsytys

Halusin vielä selvittää, mitä "holtiton" ammoniakin lisääminen aiheuttaa kypsyvässä akvaariossa.

Holtiton tarkoittanee noin 5 mg/l suuruisia päivittäisiä ammoniumlisäyksiä. Sellaisiin päädyttäneen, jos seurataan alkuperäistä Chris Cow:n kalatonta kypsytysohjetta, tapauksissa, joissa bakteeriymppi ei ole toimiva tai riittävä. (holtiton lisääminen ("Too Much Ammonia?"))

Tuossa ohjeessahan lisättävä ammoniummäärä puolitetaan heti kun nitriittiä ilmaantuu. Kunnollisella ympillä nitriittiä alkaa muodostua välittömästi, ja nitraattiakin vuorokauden kuluttua. Mihinkään "holtittomiin" nitraattipitoisuuksiin ei tällöin päädytä.

Materiaalit ja menetelmät

Akvaariona oli desinfioitu 100 litran akvaario, johon lisäsin 20 litraa vesijohtovettä, vedenparannusainetta (Tetran AquaSAfe annosteluohjeen mukaisen määrän, 5 ml/10 l), sekä 2 ml hirvensarvensuolaa ja 0,5 ml 20-% ammoniakkia. Tuo ammoniummäärä antaa ammoniumpitoisuudeksi noin 5 mg/l.

Ymppinä oli Nitrospira-bakteereita sisältävä Tetran SafeStart-bakteerivalmiste, jota lisäsin annosteluohjeen mukaan 5 ml/6 l.

Suodattimena oli desinfioitu omatekoinen biologinen suodatin. Lisänä vielä desinfioitu kivi pitämässä suodatinta oikeassa asennossa.

Typpiyhdisteiden mittaukset tein Tetran tippatesteillä. Niiden tarkkuus on tällaisiin käytännön testeihin täysin riittävä.

Mittasin ammoniuminnitriitin aina aamuisin ja lisäsin 0,5 ml 20-% ammoniakkia .

Käytin näytteiden laimentamiseen normaalia Helsingin vesijohtovettä.

Suositus on vaihtaa vettä kypsytyksen aikana, jos nitraattipitoisuus nousee yli 100 mg/l. Tämä perustuu siihen että liiallinen nitraattipitoisuus alkaisi häiritä hapettumista eräänlaisen biologisen takaisinkytkennän seurauksena.

Tulokset

Seurasin päivittäin vain nitriittipitoisuutta. Tulokset alla taulukoituina. Lisäksi taulukossa on lisäksi päivittäinen teoreettinen nitraattipitoisuuden kasvu, jos kaikki lisätty ammonium olisi jo hapettunut nitraatiksi.

PäiväAmmonium
ennen lisäystä
nitriitti
pitoisuus
ammonium-
lisäys
Huomioitateoriassa
nitraattia
0 0 mg/l0 mg/l 5 mg/l 17,2 mg/l
1 0,8 ml/l 5 mg/l 34,4 mg/l
2 n. 3 mg/l 5 mg/lLaimensin näytettä 5 x51,6 mg/l
3 n. 8 mg/l 5 mg/lLaimensin näytettä 5 x 68,8 mg/l
4n. 7,5 mg/ln. 16 mg/l 5 mg/lLaimensin näytteitä 5 x86 mg/l
5n. 15 mg/lyli 33 mg/l 5 mg/lLaimensin näytteitä 10 x103,2 mg/l
6n. 15 mg/ln. 32 mg/l 5 mg/lLaimensin näytteitä 20 x120,4 mg/l
7 n. 32 mg/l 5 mg/lLaimensin näyttettä 20 x137,6 mg/l
8 n. 32 mg/l Laimensin näyttettä 20 x137,6 mg/l
Kaiken veden vaihto ja suodattimen huuhtelu
9n. 1,5 mg/ln. 0,3 mg/l   
100.25 mg/l0 mg/l1 mg/l  
11 to
12 pe

Lopetin ammoniumlisäykset reilun viikon kuluttua kokeen alusta, koska suodattimessa varmasti jo oli ainakin 100 litran akvaarioon riittävä typpibakteerimäärä

Tyhjensin testiakvaarion ja huuhtelin sekä täytin sen. Suodattimesta valutin veden pois ja lisäksi huuhtelin suodattimen kevyesti, jotta sain typpiyhdisteiden pitoisuudet mahdollisimman pieniksi. Huuhtelusta ja vedenvaihdosta huolimatta akvaarioon jäi hieman ammoniunia ja nitriittiä. Päätin jäädä vuorokaudeksi odottamaan ammoniumin ja nitriitin hapettumista.

Testasin hapetustehon riittävyyden lisäämällä vuorokauden aikana 1 mg/l ammoniumia tipoittain eli reilussa minuutissa yksi tippa vettä astiasta, jossa oli 0,5 ml 20 % ammoniakkia, ja vesimäärä oli mitoitettu ennakkoom kokeilemalla.

Päätelmiä

Kun on tarkoitus kypsyttää pelkkä suodatin, kannattaa ammoniumia annostella todella runsaasti, koska SafeStartin typpibakteerimäärä kasvaa suhteellisen nopeasti, ja pystyy tehokkaasti hapettamaan suhteellisen suuretkin ammonium- ja nitriittipitoisuudet. Jopa siis niin suuret etteivät ne yliruokintatapauksia lukuunottamatta tule kyseeseen normaaliakvaariossa.


© Jukka Järvi. Sivu on julkaistu 21.01.2007 ja viimeksi päivitetty: 8.12.2007 20:24