Sivukartta
Etusivu

Haulla voi hakea sivustossani sanaa tai sanoja;
+kala = Sanan täytyy esiintyä tuloksissa.
-kasvi = Sana ei saa esiintyä tuloksissa.
? mikä kirjain tahansa; * kirjainryhmä
Hakuohjesivulle
Hae sivustosta Netistä
FreeFind
Vesi Tanganjika-akvaarioon
 
  Pääionit
Suolaseos
Annostelu
Preis-mineraalisuola
Kirjallisuus
Tanganjikajärven vesi on varsin erikoislaatuista. Se poikkeaa paljon Afrikan muiden suurten järvien vedenlaadusta. Vesi on kovaa (kokonaiskovuus: 10-12 °dH ja ns. karbonaattikovuus: 15-18 °dH) , mineraalipitoista ja emäksistä. Kun ensimmäiset kalat Tanganjikajärvestä tuotiin Eurooppaan, niitä pidettiin vaikeina hoitaa. Vasta kun opittiin tuntemaan kalojen vaatimukset veden laatuun, osoittautui että monet lajeista ovat hyvin helppoja hoitaa ja saada lisääntymään.
kovuus, mineraalipitoisuus, emäksisyys.

Tanganjikajärven veden laatu: (Dr. Kuferath, Belgialaisen tutkimusmatkan jäsen 1946/47) Pierre Brichardin kirjasta:

Suola

Määrä [ppm]
   
Natriumkarbonaatti, Na2CO3 125
Kaliumkloridi, KCl 59
Kaliumnitraatti, KNO3 0,5
Litiumkarbonaatti, Li2CO3 4
Natriumsulfaatti, Na2SO4 1
Kalsiumkarbonaatti, CaCO3 30
Magnesiumkarbonaatti, MgCO3 144
Alumiinisulfaatti, Al2(SO4)3 × 18 H2O 5
Kaliumsulfaatti, K2SO4 4
Rauta-III-kloridi, FeCl3 × 6H2O 0,5
Natriumfosfaatti, Na3PO4 × 12 H2O 0,4
Natriumsilikaatti, Na2SiO3 13,5

alkuunPääionit

Tästä on saksalainen Andreas Kremser laskenut edelleen (julkaisen Andreas Kremserin luvalla lyhennelmän hänen sivustaan):

Kationi Määrä [ppm] Anioni Määrä [ppm]
       
Natrium, Na+ 60,12   Karbonaatti, CO3- 194,50  
Kalium, K+ 32,93   Kloridi, Cl- 28,26  
Kalsium, Ca2+ 12,01   Nitraatti, NO3- 0,31  
Magnesium, Mg2+ 41,51   Fosfaatti, PO43- 0,10  
Alumiini, Al3+ 0,40   Silikaatti, SiO32- 8,50  
Litium, Li+ 0,75   Sulfaatti, SO42- 5,10  
Rauta, Fe2/3+ 0,10      

Tanganjikajärven veden korkea karbonaattipitoisuus ja sen seurauksena korkea pH ovat tunnettuja. Myös silikaattien määrä 8,45 ppm on suuri. Alumiinia ja litiumia on enemmän kuin makeissa vesissä yleensä. Yllättävästi myös magnesiumia on enemmän kuin kalsiumia.

Monissa Tanganjika-suola-ohjeissa on esitetty magnesiumlähteeksi magnesiumkarbonaattia. Tämä suola liukenee kuitenkin erittäin hitaasti emäksiseen veteen ellei siinä ole runsaasti hiilidioksidia (=hiilihappoa).

alkuunSuolaseos

Jotta magnesium saataisiin helppoliukoiseen muotoon, ehdottaa Kremser seuraavaa kaksi-osaista suolaseosta:

Suolaseosta on jonkinverran yksinkertaistettu, koska seos B on pyrkinyt vetistymään ja seos A on nostanut veden pH-arvoa varsin korkealle. Vetykarbonaateilla pH ei nouse aivan yhtä ylös.

Huom. Kremser on vaihtanut myös suolaseosten nimitykset keskenään. Seos A käsittää nyt karbonaatit!

Koostumus

Seos A
Määrä [%]Aine
62,7 Natriumvetykarbonaatti - NaHCO3
23,4 Kaliumvetykarbonaatti - KHCO3
9,9 Natriumkarbonaatti - Na2CO3
4,0 Kaliumkarbonaatti - K2CO3
Seos B
Määrä [%]Aine
69,3 Magnesiumkloridi - MgCl2 · 6 H2O
20,0 Preis-Mineraalisuola
8,5Kalsiumkloridi - CaCl2 · 2 H2O

1,4

Kaliumaluminiumsulfaatti - KAl(SO4)2 · 12 H2O
0,9 Litiumkloridi - LiCl

Koska Helsingin vesijohtovedessä on jo valmiiksi enemmän kalsiumia kuin Tanganjikajärvessä, ei Helsingin veteen ole syytä lisätä Kalsiumia, joten sen osuus voidaan siellä jättää pois.

?
Punnittavat suolat. Tilaamalla porukalla isommissa erissä säästetään kustannuksissa. Kuvassa on etualalla myös pH- ja johtokyky.mittarit.

?
Suoloja punnitaan.

Ensin liuetaan seosta A pieneen vesimäärään, joka sitten lisätään akvaarioon. Samoin menetellään seoksen B kanssa. Seokset tulee pitää erillään ja lisätä erikseen, koska muutoin saostuu jo liuotettaessa vaikealiukoisia kalsium- ja magnesiumkarbonaattia.

Seurauksena sulfaattien ja kloridien määrä on jonkin verran korkeampi kuin Tanganjikajärvessä, mutta etuna on lisättyjen suolojen nopea liukeneminen.

Kokonais- ja karbonaattikovuus vastaavat järven veden laatua, mutta kaliumia, natriumia sekä klorideja ja sulfaatteja on hieman enemmän. VAROVAISUUTTA KÄSITTELYSSÄ! Natrium- ja kaliumkarbonaatti ovat hyvin emäksisiä ja vaikuttavat syövyttävästi! Suojakäsineitä on syytä käyttää!

alkuunAnnostelu

Suolaseosta annostellaan esiintyvän kovuuden mukaan (määritä tai selvitä ensin vesijohtovetesi kokonais- ja karbonaattikovuudet):
Annostelua on syytä soveltaa siten että tulokseksi saatavan veden sähkönjohtokyky on 650 (+-50) mikroSiemensiä.
Käytössä olevan veden kovuus
[KH tai GH]

Seosta A
(Karbonaattikovuus - KH)

Seosta B
(Kokonaiskovuus - GH)
025,9 g / 50 l17,8 g / 50 l
124,4 g / 50 l16,2 g / 50 l
222,9 g / 50 l14,6 g / 50 l
321,5 g / 50 l13,1 g / 50 l
420,0 g / 50 l11,5 g / 50 l
518,5 g / 50 l9,9 g / 50 l
617,1 g / 50 l8,3 g / 50 l
715,6 g / 50 l6,7 g / 50 l
814,1 g / 50 l5,1 g / 50 l
912,6 g / 50 l3,5 g / 50 l
1011,2 g / 50 l1,9 g / 50 l
119,7 g / 50 l0,3 g / 50 l
128,2 g / 50 l0,0 g / 50 l
136,8 g / 50 l...
145,3 g / 50 l...
153,8 g / 50 l...
162,4 g / 50 l...
170,9 g / 50 l...
> 170,0 g / 50 l...

Suolan lisäyksen jälkeen vesi on emäksistä. Vesijohtoveden pH:n ja hiilidioksidimäärän perusteella veden pH-arvoksi tulee 8 - 9,5. Tämä vastaa varsin hyvin Tanganjikajärven vettä. Jos käytettävissä on oma porakaivo- tai kaivovesi, on syytä selvittää sen laatu, ja laskea sitten suoloille mahdollisesti uudet suhteet.

Yleensäkin on syytä selvittää itselleen käytettävän (kunnallisenkin) vesijohtoveden laatu, ja toimia sen mukaan. Esimerkiksi Helsingin veteen ei tarvitse lisätä kalsiumia (kalkkia!) eikä alumiinia. Helsingin vesijohtoveden laadusta lisää

Tulokseksi saadaan vettä, jossa on tärkeimpiä ioneja seuraavasti:

Ioni Määrä [ppm]
   
Natrium, Na+ 105,8  
Kalium, K+ 55,8  
Kalsium, Ca2+ 10,1  
Magnesium, Mg2+ 39,7  
Maa-alkaaleja yhteensä (Ca + Mg) [mmol/l]
= GH [°dH]
1,89  
10,6  
Alumiini, Al3+ 0,13  
Litium, Li+ 0,35  
Carbonaatti, CO3-
= KH [°dH]
180,2  
16,7  
Kloridi, Cl- 53,3  
Sulfaatti, SO42- 65,2  

alkuunPreis-mineraalisuola

Preis-Mineral salz on Preis-Firman valmistamaa merisuolaa , jossa ei ole NaCl (ruokasuola on poistettu). Se sisältää kaikkia meressä olevia suoloja, paitsi ruokasuolaa. Preis mineraalisuolaa voi kysellä osoitteesta:

Preis-Aquaristik
Hauptstraße 7
D-67808 Bayerfeld
Puh +49 (63 62) 83 95
Fax +49 (63 62) 83 13

alkuunKirjallisuus

Brichard, P (1978)Fishes of Lake Tanganyika. T.F.H. Publications, Inc.

Andreas Kremser, www-sivu:
http://www.drak.de/Produkte/Duradr_T.html

alkuunAlkuun
Päivitetty 13.6.2002