Sivuston teko on kesken

Etusivu > Taudit > Tautien ennaltaehkäisy
Kalatautien ennalta-ehkäisy
Jokainen eläinten kanssa tekemisissä oleva joutuu huolehtimaan niistä ja tuntemaan vastuuta niistä. Näin ainakin pitäisi olla.

alkuunYhteensovittaminen

Ennen uusien kalalajien hankkimista on tärkeää perehtyä niiden elintapoihin, ravintoon ja sen ottotapaan sekä ympäristövaatimuksiin. Vain siten on akvaarioharrastajalla mahdollisuudet hoitaa niitä menestyksellä sekä estää niiden sairastumisia ennakolta. Vedestä ja sen laadusta kalojen alkuperäisessä ympäristössä on tiedettävä ainakin lämpötila ja sen vaihtelu, pH-arvo, Kokonais- (GH) ja karbonaattikovuus (KH), happipitoisuus ja veden puhtaus (akvaarioharrastuksessa veden puhtauden mittarina käytetään yleisesti typpiyhdisteiden; ammoniakki-/ammonium-, nitriitti- ja nitraatti-pitoisuuksien mittausta).

Myös kyseisen lajin sopivuus niille tarkoitettuun akvaarioon, sen muihin asukkeihin, sisustukseen ja valaistukseen nähden tulee selvittää etukäteen. Hankittavien yksilöiden määrä on myös otettava huomioon; elääkö laji parvissa, pienissä ryhmissä, pareittain vai viihtyykö se (lisääntymisaikaa) lukuun ottamatta parhaiten yksinään. Kaikki poikkeaminen niistä oloista, joihin kala on luonnossa sopeutunut, aiheuttaa sille ylimääräistä energiankulutusta ja stressiä, mikä voi vaikuttaa heikentävästi kalan terveyteen.

Ennaltaehkäisy on tärkein ja paras tapa ehkäistä ja torjua kalatauteja ja loisia.

Uudet kalat pidetään karanteenissa muutaman viikon ajan, ja kalojen vointia tarkkaillaan päivittäin. Ei siis osteta tai hankita uusia kaloja ennen lomaa tai useamman vuorokauden matkaa tms.

Akvaarioon hankitaan vain kaloja, joille käytössä oleva vesi sopii (vesitestit), tai veden laatua muutetaan tarpeen mukaan kaloille sopivaksi.

Veden säännöllisestä vaihtamisesta huolehditaan. Sopivan vaihtovälin voi selvittää vaikkapa tuoreella nitraattitestillä. Nitraattia ei saisi olla yli 25 mg litrassa.