Sivuston teko on kesken

Alkusivu - Taudit - Myrkytykset

Kalojen sairastumisia aiheuttavat myös erilaiset myrkytykset.

Kaloille myrkyllisiä tilanteita akvaariossa

Ulkoiset myrkytykset
-ammoniakki
Sisäiset myrkytykset

Myrkytykset akvaariossa voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään:
1. ulkoisiin ja
2. sisäisiin

alkuun

Ulkoiset myrkytykset johtuvat joko sopimattomasta vedestä ja/tai siinä olevista kaloille myrkyllisistä aineista. Ulkoinen myrkytys ilmenee aluksi jonkin herkän lajin poikkeavana käytöksenä tai vointina. Se ei siis kohdistu vain yhteen yksilöön vaan koko lajiin tai pahimmassa tapauksessa akvaarion koko kalastoon.

alkuun

- ammoniakki

Ammoniakki on vaarallinen kidus ja verimykky.

alkuun

Sisäiset myrkytykset

Sisäiset myrkytystilat syntyvät kalassa itsessään. Ne voivat aiheutua esimerkiksi ruokamyrkytyksestä ja/tai yleisimmin jonkin bakteerin aiheuttamasta "verenmyrkytyksestä" (bakterielli septikemia). Monet yleiset vesibakteerit (potentiaaliset taudinaiheuttajat) bakteerit erittävät ympäristöönsä myrkkyä (useimmiten jotain entsyymiä), joka hajoittaa soluja, kudoksia ja orgaanista materiaa sopivaksi bakteerin käyttöön.

Bakteerien aiheuttamat myrkytykset voivat olla paikallisia (tulehdukset) tai yleisiä, jolloin kalassa ei välttämättä havaita mitään ulkoisia oireita. Monien yleisten vedessä elävien hajottaja-bakteerien lisääntyminen lisääntyminen on niin nopeaa että tänään vielä täysin terve kala voi olla huomenna kuollut.

Nämä bakteerit eivät aiheuta oireita terveissä hyväkuntoisissa kaloissa, mutta kalan vahingoittuminen ja/tai stressi voi heikentää kalan vastustuskykyä siinä määrin että bakteeri pääsee kalassa lisääntymään.

Hoitona on ennaltaehkäisy eli kaloja pidetään vain niille sopivissa olosuhteissa ja kaikenlaista stressiä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään.