Sivuston teko on kesken

Alkusivu - Taudit - Elottomat aiheuttajat

Kalojen sairastumisia aiheuttavat myös erilaiset elottomat tekijät.

Elottomat aiheuttajat kalatautien syynä

Elottomia taudin aiheuttajia ovat huonosta tai sopimattomasta veden laadusta, puutteellisesta tai vanhentuneesta ravinnosta johtuvat sairaudet. Myös perinnölliset sairaudet lasketaan tähän ryhmään kuuluviksi. Veden laatu ja ympäristöolosuhteiden merkitys on erittäin tärkeä kalatautien puhkeamisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä.

Kirjoahventen reikätauti (saks. Lochkrankheit, ruots. Hålsjuka, engl. Hole in the head) voi eräiden uusien tutkimusten (Frickhinger 1992) mukaan johtua eräiden elintärkeiden mineraalien vitamiinien puutteesta ravinnossa. Tällöin tauti olisi puutostila. Kalsium, fosfori ja D3-vitamiini ovat eniten epäiltyjen listalla.

Frickhingerin (1992) mukaan varsinkin kalkin vähyys ravinnossa saattaa pehmeissä vesissä johtaa reikätaudin syntyyn. Tätä hän perustelee mm. sillä, että reikätautia todetaan yleisemmin pehmeässä (siis vähäkalkkisessa) vedessä elävillä eteläamerikkalaisilla kuin kovassa vedessä elävillä Afrikkalaisilla kirjoahvenilla.

Vaikka kirjoahvenia ruokitaan riittävän monipuolisella kalkkia ja fosforia sekä D3-vitamiinia sisältävällä ruualla, todetaan reikätautia kuitenkin, mikä osoittaa ettei taudin alkamiseen johtavia tekijöitä ole vielä lopullisesti selvitetty.

Virheellinen tai puutteellinen (yksipuolinen) ruokinta voi johtaa erilaisten vitamiinien- ja muiden puutossairauksien syntyyn.

Myös rasvaliukoisten vitamiinien yliannostus johtaa vitamiinimyrkytyksiin. Pitää tuntea hoidokkiensa elinvaatimukset riittävän hyvin, jotta niitä voidaan hoitaa oikein.

Kaloissa todetaan silloin tällöin myös kasvaimia. Olen jaotellut ne tässä hyvänlaatuisiin tuumoreihin ja pahanlaatuisiin syöpiin. Jaottelu voidaan tehdä toisinkin. Kasvaimista on yleisesti käytetty sanaa tuumori, ja jaettu se hyvänlaatuisiin eli beligneihin ja pahanlaatuisiin maligneihin.

Kaloissa kasvaimia aiheuttavia tekijöitä ei kovin hyvin tunneta. Lymphocystis-virus aiheuttaa kasvaimia, joissa yksityiset ihosolut paisuvat jättiläiskokoisiksi. Itämeren hauissa esiintyy sekä hyvänlaatuisia papilloomeja että pahanlaatuisia sarkoomeja.

Näiden aiheuttajia ei tunneta, mutta veden likaantumisella on arveltu olevan merkitystä.