Sivuston teko on kesken

Alkusivu - Taudit - Muut tekijät

K.

Akvaariokalojen terveyteen vaikuttavia tekijöitä

Kalojen ravinto
Mineraalit
Vitamiinit

Kalojen terveydentilaan vaikuttaa ratkaisevasti se ympäristö, jossa ne elävät. Tähän ympäristöön kuuluu sekä vedenlaatu ja kalojen saama ravinto ja niiden muu hoitaminen. Myös muut akvaarion asukkaat vaikuttavat toinen toisiinsa. Seurauksena on jatkuvaa stressiä, jos lajit ja yksilöt eivät sovellu keskenään samaan ympäristöön. Tämä voi aiheutua lajien ja yksilöiden elintavoista, jotka aiheuttavat jatkuvaa häiriötä ja stressiä toisiin lajeihin ja yksilöihin. Jatkuvaa stressiä eläin ei kestä, vaan menehtyy.

Kalojen hyvinvointiin vaikuttaa varsin ratkaisevasti veden laatu. Kalat ovat sopeutuneet elämään tietynlaisessa vedessä, jonka laatu vaihtelee sille ominaisella tavalla.

Kun kalat joutuvat sopeutumaan vääränlaiseen veteen, ne joutuvat käyttämään siihen ylimääräistä energiaa, ja jopa stressaantuvat. Tämä kuluttaa kalojen voimavaroja, joita ne tarvitsevat ainaisessa taistelussaan veden bakteereita vastaan.

Jokaisen, joka ei ole valmis juomaan akvaarionsa vettä sellaisenaan, täytyy ajatella että kalojen on kuitenkin juotava sitä koko ajan. On siis syytä monestakin syystä huolehtia veden hygieniasta.

Veden laadusta ja sen vaikutuksista kaloihin on kirjoittanut Jukka Kuusisto,

Oman terveyden kannalta on muistettava, ettei akvaarioon mennä paljain käsin, jos iho on rikki!

alkuun

Kalojen ravinto

Kalojen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että ne saavat niille soveltuvaa täysipainoista ravintoa, joka sisältää tarpeelliset ravintoaineet, täyteaineet, mineraalit ja vitamiinit sekä hivenaineet.

Ruotsissa on kehitetty erityisesti kirjoahvenille, mutta muillekin kaloille elävän ruuan korvikkeeksi räkmix, joka on varsin monipuolista ravintoa.

Täyteaineet ovat tärkeitä suoliston normaalille toiminnalle. Ne eivät sula ruuansulatuselimistössä, vaan toimivat nimensä mukaisesti täytteenä ja edistävät suoliston mekaanista toimintaa.

alkuun

Mineraalit

Mineraaleilla eli kivennäisaineilla on monia tärkeitä tehtäviä kalojen elimistössä.

alkuun

Vitamiinit

Vitamiinit ovat ravintoaineita, joita eliö ei voi valmistaa ravinnostaan itse, vaan ne on saatava valmiina ravinnon mukana. Vitamiinit jaetaan vesi- ja rasvaliukoisiin. Vesiliukoiset liukenevat veteen, mutta rasvaliukoiset tarvitsevat rasvaa ravinnon mukana liuetakseen. Vitamiinit ovat välttämättömiä, ja niiden puute johtaa vakaviin puutostiloihin.

Vesiliukoisia vitamiineja ei voi yliannostella, koska ylimäärä poistuu helposti. Rasvaliukoisten vitamiinien yliannostus sen sijaan johtaa erilaisiin myrkytystiloihin.