Sivuston teko on kesken

Alkusivu - Taudit - Sienet kalojen loisina

K.

Akvaariokalojen sienitaudit

Vesihomeet
Leväsieni
Haluan kysyä tai tietää enemmän

alkuunVesihomeet

Sienitaudeista yleisimmät on vesihomeet Saprolegnia ja Achlya. Ne aiheuttavat valkeita tai vaaleita hometupsuja ruuantähteisiin, kuolleisiin mätimuniin ja kalojen vahingoittuneisiin osiin. On muistettava, että vesihome on "mädänsyöjä" eli se ei koskaan tartu terveeseen kalaan, vaan kuolleeseen kudokseen. Bakteerien tai iholoisten vahingoittamat ihon alueet soveltuvat vesihomeiden kasvualustaksi.

Vesihomeet voidaan torjua helposti, mutta samalla on huolehdittava myös taudin alkuperäisen syyn (esim. bakteeri- tai iholois-tartunta) poistamisesta.

alkuun

Leväsieni

Leväsieniin kuuluva Ichthyophonus hoferi (Ichthyosporidium hoferi) aiheuttaa parantumattoman Ichthyosporidiosis-taudin kaloihin. Taudin yleisyydestä ei ole tarkkaan tietoa, sillä sekä sen oireet että histopatologinen kuva ovat varsin samanlaiset kuin kalatuberkuloosissa. Kalan sisäelimissä on sidekudosrakkuloita. Joskus huonokuntoisen kalan kaikki sisäelimet voivat olla sienirakkuloiden täyttämiä.

Tauti kehittyy hitaasti, ja hyvällä optimaalisella hoidolla kala voi kapseloida sienikystat, Mutta sieni muodostaa itiöitä, jotka kalan stressaantuessa tai sairastuessa voivat itää, jolloin tauti kehittyy edelleen. Tautiin kuolleet kalat pitää poistaa (samoinkuin huonokuntoiset), jotta itiöiden leviäminen voidaan ehkäistä. Kyseessä on jälleen tauti, jollaista ei pitäisi päästää maahan lainkaan .

Kuitenkin Ichthyosporidium hoferi on EELAn (eläinlääkintä- elintarvikelaitos) tekemissä akvaariokalojen avauksissa Suomessa aivan viime aikoina ainakin pari kertaa todettu.

Tauti saattaa levitä helposti kalojen mukana esimerkiksi huutokaupoissa harrastajalta toiselle. Tätä on vaikea estää, koska kalojen sairastuminen ei näy taudin aikaisessa vaiheessa.