Hemsidan
Etik
Sjukdomar
Länkar

Akvariehobbyn, dess etik samt djurskyddsbestämmelser och regler
Akvariehobbyn har utvecklats världsomfattande. Nya färggranna fiskformer utvecklas kontinuerligt. De uppskattas, och man är beredd att betala små förmögenheter för dem. Nya egenskaper standardiseras och klassificeras. Djurens former och färger måste vara rena och briljanta för att komma i högsta klass.

I utlandet är man vid odling av prydnadsfiskar ute efter säregna egendomligheter såsom: puckelrygg, olika svulster, teleskop- och blåsöga. Huvudet kan vara helt täckt av svulster, så att gälarnas funktioner försvåras. Ögonen kan vara uppblåsta och till och med vara riktade åt olika håll. Vad fisken ser med dem är en gåta.

Olika formers kroppshåla och inälvor är deformerade ju värre desto mer uppskattas djuren. Rygggraden är förkortad, och djuren är stympade klotformigt. Inälvornas funktioner är försvårade. Dessa "förädla" fiskar lider av kontinuerliga andnings-, matsmältnings- och andra svårigheter.

De "Förädlade" guldfiskarnas genetiska sjukdomar har klassificerats. Hos de högst värderade individerna är även rörerselna är mycket mödosamma. Fenorna måste vara jättestora och på vissa sätt deformerade.

Är inte fisken tillräckligt vacker kan färg sprutas i.

Det säljs också fiskar, vilka är vackra som unga men 100% olämliga som akvariefiskar.


Uppdaterat: 27.2.2002 © 1997-2003 Jukka Järvi

Up