Hemsidan
Etik
Sjukdomar
Länkar

Akvariefiskarnas sjukdomar
 
  Bakterier
Dinoflagellater
Flagellater

Våra akvariefiskar är i dagens läge sjukare än någonsin tidigare. På dessa sidor går jag genom de för våra akvariefiskar vanligaste sjukdomsalstrande parasiterna. Hittar man parasiter eller sjukdomar i akvariet, måste man vidta vissa åtgärder för att hindra deras spridning eller smitta.

Oftast är det bäst att man isolerar skadade eller sjuka fiskar så att de kan få vara i lugn och ro. I ett separat akvarium kan man bättre observera fiskarna samt deras beteende och möjliga symptom.

Innan man börjar använda någon medicin måste man vara säker på att den är effektiv mot sjukdomsalstraren i fråga. Detta innebär, att man ska kunna identifiera (diagnostisera) orsaken.

I många fall kan man med blotta ögat se vilken parasit eller sjukdom man har i akvariet t.ex. vattenmögel, fisklus Argulus eller fiskigel Hirudina osv. Vissa bakterier kan eventuellt kännas igen på de typiska symptom de orsakar t.ex. munmögel (orsakad av Chondrococcus eller Cytophaga).

Har man tillgång till ett förstoringsglas eller en lupp, kan man diagnostisera sjukdomar mer detaljerat. Det kan då till och med bli möjligt att göra dissektioner och granska fiskens inälvor. När fiskar blir sjuka, kan det vara nödvändigt att genom att offra en kunna rädda de andra.

Har man ett mikroskop, kan man identifiera t.o.m. en stor del an de encelliga parasiterna. Däremot för att kunna identifiera bakterier behövs vanligtvis utensilier, med vilka man arbeta sterilt. det sistnämnda är utanför vanliga akvaristers möjligheter. Chondrococcus- Cytophaga-bakterier kan dock igenkännas med hjälp av mikroskopet, ty de är långa stävar, vilka rör sig typiskt glidande eller böjande.
Uppdaterat: 15.12.2001 © 1997-2002 Jukka Järvi

Up